O společnosti

 

Společnost NETIA s.r.o.

se specializuje na poskytování nástrojů na podporu projektového řízení a řízení rizik. Historie klíčových pracovníků je úzce spjatá s produktem Primavery, komplexním nástrojem na podporu projektového řízení, který zahrnuje již ve svém základu všechny základní oblasti projektového řízení. Společnost NETIA je GOLD Parnerem společnosti Oracle. Konzultanti společnosti jsou certifikovaní pro dodávky SW pro projektové řízení SW Oracle Primavera. Firma NETIA je certifikovaná jako reseller SW Primavera.

Díky velmi dobré znalosti silného a všestranného produktu, poskytujeme unikátní zkušenosti z oblastí:

■   „klasického“ časového řízení projektů,

■   řízení portfolií projektů,

■   řízení zdrojů a kapacit projektů,

■   finanční řízení projektů

■   řízení projektových rizik.“

 

SW Oracle Primavera

je trochu neoprávněně chápána jako produkt určený výhradně pro velké projekty. Je pravdou, že v oblasti správy programů a velkých projektů jsou vlastnosti tohoto produktu neocenitelné, ale jeho komplexnost dává velký potenciál uživatelům, kteří v tomto prostředí komplexně řídí i běžné projekty. Z někdy opomíjených oblastí projektového řízení je potřeba vyzdvihnout dvě, které mají potenciál uspořit našim zákazníkům nemalé prostředky. Jsou to Správa portfolií projektů a kapacitní plánování. Reálná návratnost těchto projektů se nepočítá v letech, ale v měsících.

 

Oracle PPM 

je cloudové řešení, které je moderní, interaktivní a dynamické. Toto prostředí představuje generační skok v oblasti nástrojů na podporu projektového řízení. Jedná se o špičkový natroj pro řízení porfolií, projektů a zdrojů.

„Mottem produktu je „správní lidé na správné projekty““

 

 

SW Risk management tool

Problematika klasického podnikového řízení rizik vychází z metodik, které jako první zavedlo projektové řízení. Dnes řízení rizik proniká i do dalších oblastí a tak s těmito pojmy pracuje například norma ISO 9001 ve svém aktuálním znění, kybernetická bezpečnost (dle norem ISO 2700x) či problematika ochrany osobních údajů – GDPR. Již na počátku jsme si určili, že nebudeme působit v oblasti identifikace rizik, ale výhradně v oblasti jejich správy a administrace. Pro tuto oblast nabízíme dva – svým zaměření zcela rozdílné produkty. Prvním je SW Risk manager tool – nástroj, který je více než pouhým katalogem rizik. Tento nástroj respektuje vazby a povinnosti správce rizik, které vycházejí z jeho povinností v různých oblastech správy rizik. V některých případech jsou tyto povinnosti dány legislativou – tyto obalsti jsou v RMT již předpřipravené. Druhým nástrojem je silný analytický nástroj Primavera Risk Analysis. Jedná se o pokročilý nástroj analýzy rizik, který pracuje s náročnými pravděpodobnostními operacemi. Jedině kvalitní analýza určí, jestli jsou rizika a jejich ohodnocení v katalogu či projektu zvolena reálně a společnost nevynakládá prostředky na eliminaci rizik neefektině.

 

V dnešním ICT světě

je vzájemná integrace jednotlivých aplikací samozřejmostí. Datalink je osvědčená a cenově dostupná integrační platforma, která má připravené rozhraní pro integraci s hlavními informačními podnikovými systémy. Aplikace, které NETIA s.r.o. poskytuje určují, že integrace probíhají především na ERP a DMS systémy, ale jsme připravení propojit data i s dalšími systémy, včetně proprietárních. Přes standardní integrační rozhraní jsme schopni se přízpůsobil i stávajícímu integračnímu prostředí koncového zákazníka.

Kdo jsme?

NETIA s.r.o. ®, je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Projektové řízení – SW Oracle PPM – cloudové řešení, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.
 • GDPR/Data Protection Officer – konzulatace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Řízení rizik – tvorba metodik a směrnic
 • Integrační platforma DataLink – integrace IS – Primavera, SAP, Oracle EBS a další
 • Vývoj informačních systémů na zakázku
 • Webové aplikace – design, vývoj, provozování

Pracovníci společnosti NETIA s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti