Integrační platforma - integrujeme různé infomační systémy

 

Co je DataLink:

DataLink je flexibilní a rychle nasaditelná softwarová platforma, která umožňuje dávkově synchronizovat data napříč systémy mezi více datovými zdroji.

 

Jak funguje DataLink:

DataLink vyžaduje pro bezchybnou synchronizaci jedinečný identifikátor (ID) pro každý datový objekt, který má být zahrnut do synchronizačního procesu. V rámci konfigurace a prvotního importu se definují pravidla, jak mají být jednotlivé objekty mezi zdrojovou a cílovou databází namapovány.

Typický průběh úloh (tzv. tasků), které DataLink ve standardu realizuje:

■   Import dat ze zdrojové do cílové databáze

■   Definice mapovacích pravidel

■   Vytvoření virtuálních datových modelů

■   Reorganizace/přizpůsobení datových modelů

■   Synchronizace

■   Report

DataLink lze spouštět manuálně nebo zcela automaticky, kdy je možné, s využitím plánovače, zaplánovat jeho periodické spouštění v předem stanovený čas.

Bez ohledu na způsob spuštění je na konci běhu DataLinku vytvořen report ve formátu XLS, který detailně informuje o průběhu synchronizace (jaké datové objekty se od poslední synchronizace změnily, smazaly, nově vytvořily, atp.) a případných chybách, které v průběhu nastaly.

 

Datalink konektory:

Ve standardu je již předpřipravena řada datových konektorů pro následující systémy, služby či datové formáty:

■   SAP

■   Oracle EBS

■   Primavera

■   ARIS

■   JSON

■   SQL generický datový zdroj

■   CSV a „text-based“ datové zdroje

■   WebServices

 

 

Zakázkové řešení:

Pokročilí uživatelé mohou volitelně využít DataLink SDK (Software Development Kit) a realizovat mnoho zakázkových úprav sami, nezávisle na dodavateli. Lze tak např. použít standardní tasky dodané výrobcem a modifikovat je, či vytvářet zcela nové a rozšiřovat tak celé řešení o vlastní specifické funkcionality.

Výrobce zajišťuje pro SDK uživatele specializované technické školení a následnou podporu.

 

 

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Projektové řízení – SW Oracle PPM – cloudové řešení, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Řízení rizik – tvorba metodik a směrnic
 • Integrační platforma DataLink – integrace IS – Primavera, SAP, Oracle EBS a další
 • Vývoj informačních systémů na zakázku
 • Webové aplikace – design, vývoj, provozování

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti