Manažer kybernetické bezpečnosti - outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti

Manažer kybernetické bezpečnosti - outsourcing role manažera kybernetické bezpečnosti

Manažer kybernetické bezpečnosti je odpovědný za řízení a koordinaci aspektů kybernetické bezpečnosti ve společnosti. Vytváří strategii a politiky, provádí analýzu rizik, navrhuje bezpečnostní opatření, koordinuje team bezpečnostních specialistů a zajišťuje soulad s příslušnými regulacemi a standardy. Jeho úloha je klíčová pro ochranu citlivých informací a bezpečí společnosti v digitálním světě.

 

Hlavní úkoly manažera kybernetické bezpečnosti

Vytváření bezpečnostní strategie

Připravíme strategii, která stanoví cíle a priority v oblasti kybernetické bezpečnosti a ISŘ Zohledňujeme aktuální a budoucí hrozby a rizika a definujeme plán jednotlivých kroků a opatření pro zajištění bezpečnosti a minimalizaci rizika.

 

Vytváření dokumentace a metodiky

Vytvoříme a udržujeme dokumenty a metodiky definované zákonem a vyhláškou.

 

Hodnocení a analýza aktiv a rizik

Pravidelně provádíme hodnocení aktiv a rizik, identifikujeme potencionální hrozby, analyzujeme jejich dopad na organizaci a hodnotíme aktuální bezpečnostní opatření ve společnosti. S využitím nejmodernějších SW prostředků

 

Vede jednání výboru kybernetické bezpečnosti

Organizuje a vede jednání výboru kybernetické bezpečnosti. Připravuje podklady pro jednání výboru – hrozby, zranitelnosti, analýzy aktiv, rizik a dodavatelů. Vede evidenci Incidentů a nápravných opatření.

 

Kontroluje soulad s zákony a vyhláškou

Budeme zodpovědní za zajištění souladu s platnými zákony a vyhláškami, které organizace mají povinnost dodržovat, jako jsou např. NIS2 nebo zákon o kybernetické bezpečnosti.

 

Výhody outsourcingu role manažera kybernetické bezpečnosti

Plné zajištění povinností manažera kybernetické bezpečnosti

Zajištění certifikovaným pracovníkem dodavatele

Zajištění souladu s regulacemi a zastupování před úřady

Snížení finančních nákladů

 

 

Více na info@netia.cz.

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti