Řízení interních auditů – SW pro práci interních auditorů

 

Popis aplikace SW AURIS

 

1 Modul - Řízení interních auditů

 

SW modul řešení pokrývá všechny aktivity práce s auditem:

 • Auditní prostředí
 • Plánování auditů
 • Proces auditu a workflow – práce auditora, schválení vedoucím, ředitelem
 • Provedení auditu
 • Akce, ohodnocení a následná opatření
 • Monitoring, Reporting & Closure (Monitoring, reportování a uzavření auditu)

1.1 Auditní Zakázka (hlavní modul)

1.1.1 Dílčí kroky hlavního workflow

 

 • Výběr auditu z ročního plánu
 • Příprava auditní zakázky
 • Program auditu
 • Pracovní postupy (realizace auditu)
 • Návrh auditní zprávy
 • Uzavření auditu

 

1.1.2 Dílčí formuláře (dokumenty) se samostatným workflow (události)

 

 • Prohlášení o nezávislosti
 • Prohlášení o narušení nezávislosti
 • Žádost o součinnost
 • Oznamovací dopis
 • Pověření
 • Potvrzení o zajištění dokladů
 • Potvrzení o převzetí dokladů
 • Program interního auditu
 • Pracovní postupy
 • Záznam auditora
 • Chechlist
 • Návrh auditní zprávy
 • Manažeské shrnutí
 • Záznam z projednání auditní zprávy
 • Žádost o vypracování stanoviska
 • Žádost o poskytnutí auditní dokumentace
 • Oznámení o uplynutí lhůty
 • Dotazník pro zabezpečení kvality
 • Sebehodnocení

 

1.1.3 Závislá navazující workdlow

 

 • Úkol pro pracovní postupy
 • Úkol pro návrh auditní zprávy
 • Odeslání dokumentů do spisové služby
 • Uzavření spisu

 

1.1.4 Samostatný podproces

 

 • Nápravná opatření

 

1.2 Příprava ročního plánu

 

Samostatné podprocesy

 • Analýza rizik
 • Střednědobý plán
 • Roční plán

 

1.3 Konzultace a poradenské služby

 

Samostatný modul pro evidenci konzultací a poradenství

1.4 Kapacitní plánování

 

Samostatný modul pro kapacitní plánování auditů

 

1.5 Reporting

 

V systému jsou dostupné tzv. přehledy, - což je uživatelsky customizovatelný, on-line reporting s možností exportu do Excelu.

Vedle toho jsou zavedeny reporty podle interních šablon zákazníka, které je možné generovat k určitému datu a které se z pohledu AURISu chovají jako samostatné malé moduly (z názvosloví AURIS – případ)

 

1.5.1 Přehled interních reportů

 

 • Report nápravných opatření
 • Report 34- přehled nápravných opatření
 • Report 35 – přehled rizik
 • Report 35b – přehled rizik
 • Report 36 – přehled o provedených konzultacích
 • Report 37 – Přehled interních auditů
 • Report 38 – Zdrojová kapacita

 

2. Modul řízení rizik

 

2.1 Evidence rizik

 

SW modul pokrývá celý životní cyklus řízení Rizik v souladu s normou ISO 31000 – řízení rizik. Podpora práce – analytika rizika, vlastníka rizika, manažer rizika, náměstek

 

2.1.1 Dílčí kroky hlavního workflow

 

 • Identifikace rizika a jeho potvrzení
 • Analýza rizika
 • Potvrzení návrhu rizika

 

2.1.2Závislá navazující workdlow (události)

 

 • Revize hodnocení rizika
 • Řízení rizika – čtvrtletní zpráva pro Významná rizika
 • Řízení rizika – roční zpráva pro katalogová rizika
 • Přehodnocení rizika – pro rizika nezařazení do katalogu
 • Úprava rizika administrátorem
 • Změny z rozhodnutí Výboru pro řízení rizik
 • Úkony manažera rizik
 • Zadání KRI (pro významná rizika)
 • Uzavření rizika

 

2.1.3 Samostatné podprocesy

 

 • Nápravná opatření k rizikům
 • Incident k rizikům

2.2 Externí kontroly

 

Samostatný menší modul k evidenci externích kontrol

 

2.3 Reporting

 

Stejně jako u AUDIT jsou dostupné přehledy a samostatné reporty na úrovni případu

 

2.3.1 Přehled interních reportů

 

 • Report katalogu rizik
 • Report významných rizik
 • Report nápravných opatření po kvartálech - otevřených
 • Report nápravných opatření po kvartálech - uzavřených
 • Report nových rizik
 • Týdenní přehled o zahájených kontrolách
 • Změny předkládané výboru pro řízení rizik

 

 

3. Další moduly AURISu

 

Rozšíření SW o modul řízení rizik pro odbor bezpečnosti a krizového řízení - řízení incidentů, řízení aktiv, řízení kybernetických rizik.

Rozšíření SW o modul řízení korupčních rizik.

Rozšíření SW o sledování systémů ISO norem.

Rozšíření SW o evidenci interních kontrol.

Kontakt : info@netia.cz

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti