Team assistant - digitalizace procesů vaší společnosti, BPM

Co je Team assistant:

Team assistant je nástroj na okamžité zlepšení řízení vaší společnosti. Pomůže vám procesy popsat a následně automatizovat jejich běh, efektivně je řídit a jednoduše vyhodnocovat, abyste je mohli dále optimalizovat. 

Jak funguje Team assistant:

Z technického hlediska se jedná o moderní třívrstvou aplikaci s daty uloženými v relační databázi

Oracle (příp. jiné), aplikační serverovou vrstvou s moderní objektovou architekturou SOA s úplným

přístupem prostřednictvím rozhraní webových služeb a klientskou přístupovou vrstvou

prostřednictvím webového prohlížeče z libovolné platformy (například: PC, MAC, IOS, Android).

Na straně klientského zařízení není nutné provádět žádnou instalaci. Webový prohlížeč musí

podporovat šifrovanou komunikaci podle standardu HTTPS a dále JavaScript. Žádné další

požadavky nejsou na prohlížeč kladeny. V závislosti na typu prohlížeče se mírně mohou lišit

jednotlivé ovládací prvky aplikace. Aplikace Team assistant je primárně testována pro tyto typy

prohlížečů:

● Internet Explorer

● Edge

● Mozilla Firefox

● Google Chrome

● Opera

● Safari

Zabezpečení komunikace uživatele se serverem je provedeno pomocí běžných standardů

používaných například pro elektronickou komunikaci s bankou. Samozřejmostí je autentifikace uživatelů pomocí LDAP serverů (například MS Active Directory).

 

 

Klíčové vlastnosti řešení:

 

● Jednoduchost – důraz na jednoduché ovládání ve stylu moderních webových aplikací

● Flexibilita – změny rychle a jednoduše

● Škálovatelnost – zvládne řádové nárůsty počtu projektů, sledovaných entit nebo uživatelů.

Pokud je to z pohledu výkonu potřeba, stačí pouze posílit technickou HW infrastrukturu.

● Základem je ověřené fungující řešení

● Přesně na míru potřebám a požadavkům Zadavatele

 

 

Z pohledu datové integrace jsou primárně podporovány tyto metody:

 

Integrace pomocí databázových linků (DB link) – přímá komunikace s databázi

integrovaného systému. Na úrovni databáze Oracle se provede definice databázového

linku do jiné relační databáze a aplikace Team assistant má v závislosti na oprávnění, které

ji integrovaná databáze poskytne přímý přístup k tabulkovému datovému interface

integrované databáze. Komunikace pomocí tohoto rozhraní může být obousměrná (zápis,

čtení). Tímto způsobem lze připojit všechny běžně používané komerční i open-source

relační databáze. Takto jsou podporovány například:

○ Oracle DB

○ Oracle TimesTen

○ MS SQL

○ IBM DB2

○ IBM Informix

○ Sybase IQ

○ Sybase SQL Anywhere

○ PostgreSQL

○ MySQL

Společnost NETIA s.r.o. - dodává SW v České a Slovenské republice - více informací na vyžádání.

Kontakt : info@netia.cz

 

 

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti