Implementace metodik řízení projektů - PMI, IPMA®, Prince 2

Konzultanti společnosti NETIA s.r.o. jsou připraveni pro vás zpracovat metodiku projektového řízení. Jsme připraveni dodat metodiku řízení projektů dle PMI, IPMA® nebo Prince 2. Vzorově uvádíme výtah dle metodiky PMI.

Základním přístupem PMI je procesní pojetí problematiky projektového řízení. Snaží se popisovat a doporučovat nejlepší zkušenost „best practices“.

PMBOK poskytuje obecný nadhled namísto detailního popisu všech procesů. Jádrem metodiky je pět hlavních množin procesů, devět oblastí znalostí, jednotlivé procesy a jejich vazby. Vše má definováno vstupy, výstupy a nástroje transformace (úkony, metody, techniky). Jedná se o hlavní projektový standard ve Spojených státech amerických, a proto je metodika často implementována i v kmenových směrnicích amerických společností.

Procesy, komponenty a techniky PMBOK

Hlavní procesní skupiny PMBOK

 

 1. Initiating

Vytváří organizační schéma projektu a definují se projektové role.

 1. Planning

Je jádrem všech procesních skupin PMBOK, v rámci tohoto procesního bloku vzniká celkový plán projektu. Základem pro sestavení plánu je rozsah projektu, čas na realizaci a celkový rozpočet

 1. Executing

Fáze realizace popisující spouštěcí mechanizmy jednotlivých kroků, milníky.

 1. Monitoring a controlling

Popisuje kontrolní a monitorovací nástroje, převážně sloužící projektovému manažerovi a projektovému výboru

 1. Closing

Definuje po projektové kroky a říká jakým způsobem se za projektem „ohlédnout“

 

Znalostní oblasti PMBOK

 1. Project Integration Management

Tato oblast je obsažena ve všech procesních skupinách, propojuje a integruje všechny znalostní oblasti a tvoří tak nejdůležitější část.

 1. Project Scope Management

Řízení rozsahu projektu zahrnuje procesy potřebné k zajištění, aby projekt obsahoval pouze práce a vstupy potřebné pro rámec. Řízení rozsahu projektu je primárně zaměřeno na definování a řízení, co je a není zahrnuto v projektu.

 1. Project Time Management

Znalostní oblast velice důležitá, do jejího portfolia spadá časový harmonogram projektu na základě všech definovaných činností. Zahrnuje i popis kritické cesty.

 1. Project Cost Management

Rozpočtová oblast – zahrnuje vytvoření, čerpání a kontrolu projektového rozpočtu. Obsahuje i oblast tzv. Earned Value Management, což je metoda umožňující komplexní pohled na nákladovou stránku řízení projektu (vývoj, současnost a budoucnost)

 1. Project Quality Management

Znalostní oblast - kontrolní mechanismus kvality, zahrnuje řízení kvality jednotlivých vstupů a kontroly, zda byly splněna očekávání všech zúčastněných stran na projektu.

 1. Project Human Resource Management

Oblast se věnuje řízení lidských zdrojů a zároveň vedení lidí – projektových členů (motivace, metody vedení atd.)

 1. Project Communications Management

Komunikace na projektu je klíčovou činností a tato oblast popisuje komunikační procesy spojené s efektivním řízením projektu. Cílem je držet všechny projektového týmu na stejné vlně a všem distribuovat ve stejný čas stejné informace.

 1. Project Risk Management

Riziko = kombinace omezení a nejistoty, proto se tato část PMBOK věnuje řízení všech potencionálních rizik, snaží se o jejich eliminaci a řízení.

 1. Project Procurement Management

Popisuje řízení smluvních dokumentů a rozděluje typy smluv.

 

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti