Implementace Risk management toolu

Evidence rizik

SW modul pokrývá celý životní cyklus řízení Rizik v souladu s normou ISO 31000 – řízení rizik. Podpora práce – analytika rizika, vlastníka rizika, manažer rizika, náměstek

 

SW pro řízení rizik – úvodní obrazovka - Dashboard

Řízení rizik

 

Dílčí kroky hlavního workflow

 • Identifikace rizika a jeho potvrzení
 • Analýza rizika
 • Potvrzení návrhu rizika

 

SW pro řízení rizik – řešené agendy

Řízení rizik - agendy - aktiva, rizika

Závislá navazující workdlow (události)

 • Revize hodnocení rizika
 • Řízení rizika – čtvrtletní zpráva pro Významná rizika
 • Řízení rizika – roční zpráva pro katalogová rizika
 • Přehodnocení rizika – pro rizika nezařazení do katalogu
 • Úprava rizika administrátorem
 • Změny z rozhodnutí Výboru pro řízení rizik
 • Úkony manažera rizik
 • Zadání KRI (pro významná rizika)
 • Uzavření rizika

 

SW pro řízení rizik – Aktiva

Řízení rizik - aktiva

 

SW pro řízení rizik – Rizika

Řízení rizik - rizika

 

SW pro řízení rizik – Bia analýza

 

Samostatné podprocesy

 • Nápravná opatření k rizikům
 • Incident k rizikům

SW pro řízení rizik – Incidenty

Řízení rizik - incidenty

 

SW pro řízení rizik – Nápravní opatření

Řízení rizik - nápravná opatření

Externí kontroly

Samostatný menší modul k evidenci externích kontrol

 

Reporting

Stejně jako u AUDIT jsou dostupné přehledy a samostatné reporty na úrovni případu

 

Přehled interních reportů

 • Report katalogu rizik
 • Report významných rizik
 • Report nápravných opatření po kvartálech - otevřených
 • Report nápravných opatření po kvartálech - uzavřených
 • Report nových rizik
 • Týdenní přehled o zahájených kontrolách
 • Změny předkládané výboru pro řízení rizik

 

 

SW pro řízení rizik – Report Katalogu rizik

Další moduly:

Rozšíření SW o modul řízení rizik pro odbor bezpečnosti a krizového řízení - řízení incidentů, řízení aktiv, řízení kybernetických rizik.

Rozšíření SW o modul řízení korupčních rizik.

Rozšíření SW o sledování systémů ISO norem zákazníka.

Rozšíření SW o evidenci interních kontrol zákazníka.

 

 

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti